Obvestilo o pričetku čiščenja membranskih modulov na KČN Kozina

21. 12. 2015