Urejanje struge Glinščice in Saridovega potoka za večjo poplavno varnost in urejenost območja

26. 3. 2021