Agrarna skupnost Vrhpolje je najbolj skrbni lastnik gozda v Kraškem GGO

9. 1. 2020