Sklep o spremembi Sklepa o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov in stavkovnih pravil

15. 11. 2016