Idejne zasnove ureditve Mestnega trga na Kozini

10. 9. 2015