Odredba o objavi datuma od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES – obvestilo

10. 2. 2015