Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2014-2023)

10. 10. 2014