Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hrpelje – Kozina, za objavo v Občinskem glasilu

20. 8. 2014