Obvestilo – sprememba javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Hrpelje- Kozina z okoljskim poročilom (OP)

20. 8. 2014