Obvestilo uporabnikom javnega vodovoda v naseljih Tatre, Kovčice, Orehek, Brezovo Brdo, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu in delno Obrov

14. 10. 2013