Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

30. 8. 2012