Objava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina in okoljskega poročila

8. 9. 2022