Začetek pripravljalnih del in čiščenje trase za obvoznico

6. 2. 2023