Javni razpis za sofinaciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina v letu 2023

3. 3. 2023
03.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
30.10.2023 do 00:00
5.000,00 EUR
410-22/2023
03.03.2023
Vasja Valenčič