Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), javno objavlja pobudo za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV,), ki jo je dne 14. 5. 2021 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).

Pobuda bo od 8. septembra 2021 do 8. oktobra 2021  javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI in sicer na:

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/2605/index1.html
in
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve).

Pobuda bo v tem času razgrnjena:

  • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
  • v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,
  • v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
  • v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina in
  • v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria.

Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala naslednje javne predstavitve:

  •  14. 9. 2021 s pričetkom ob 16.00 v večnamenskem objektu Divača – tržnica, Kraška cesta, Divača, v primeru slabega vremena pa v Osnovni šoli Divača (tudi za občino Sežana),
  • 14. 9. 2021 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
  • 29. 9. 2021 s pričetkom ob 18.00 v Krajevni skupnosti Bertoki, Cesta borcev 1, 6000 Koper – Capodistria in
  • 29. 9. 2021 s pričetkom ob 16.00 v sejni dvorani v Pretorski palači, Titov trg 3, 6000 Koper – Capodistria.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude nanjo dati predloge in pripombe. Le-te lahko javnost poda na javnih predstavitvah ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za daljnovod Divača–Koper«.

1_Javno_naznanilo_-_objava_Pobude

DPN_Div-Kp_POBUDA_Povzetek_za_javnost

2_Obrazec_za_pripombe_in_predloge

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane