Omejitve števila potrošnikov v poslovnih prostorih

16. 3. 2020