Povezovalna cesta in severna obvoznica za boljšo dostopnost OIC Hrpelje in razbremenitev cest v naseljih

7. 1. 2021