Izvedba novega nadvoza Rodik

789.713,87 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
551.831,48 EUR
Zaključeno
6240 Kozina
Julij 2021
Avgust 2022

Podatki o financiranju