Dežurne telefonske številke ob preobremenjenosti klicne številke 112

4. 8. 2023