LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2023