Oklic dedičem po pok. Tomažu Bubniču, pok. Ivana

8. 9. 2022
08.09.2022
Oglasna deska
08.09.2023 do 00:00
II D 145/1957 (prej O 145/57)
06.09.2022
Okrajno sodišče v Sežani
05 731 24 00