Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav - 2023

7. 6. 2023
07.06.2023
Javni razpisi in javni natečaji
29.09.2023 do 12:00
13.000,00 EUR
410-33/2023
Romina Poles