Izgradnja krožišča pri Jadranu

971.549,87 €
Direkcija RS za infrastrukturo
684.682,22 €
V teku
November 2022
Jesen 2023

Podatki o financiranju