Krajevni urad Hrpelje - potrjevanje podpisov volivcev

12. 10. 2022