Med izgradnjo obvoznice tudi obširnejše arheološke raziskave

20. 4. 2023