Participativni proračun: o 30 predlogih občanov bo odločala komisija

8. 11. 2023