V veljavo stopa 148 sprememb občinskega prostorskega načrta

3. 4. 2023