Pravilnik o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva