Odlok o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva