Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva